Felanmälan

Felanmälan

Climat80

040-36 34 19
felanmalan@climat80.se

Stjernfeldts VVS

040-31 68 68
felanmalan@stjernfeldts.se

Klimatkyl

040-36 34 82
kkfelanmalan@klimatkyl.se

Clifa

046-10 14 02
felanmalan@clifa.se

Sanpro

040-689 14 10

Elfast

040-611 91 92

Lunds Värme & Sanitet

046-211 79 50

Kungsleden

040-36 34 05
kungsleden@climat80.se

Svenska Hus

040-36 34 64
svenskahus@climat80.se

Egeskov
Handelsbanken
Annehem

040-31 68 40

Jour kyla

Klimtatkyl
070-445 34 03

Referenser

Gängtappen

Hur gör man när utrymmet som ska inrymma en ny större kylanläggning är mindre än anläggningen?... Läs mer