Climat80-Gruppen - Öresundsregionens största privatägda helhetsleverantör av inneklimat. Fyra specialistföretag som projekterar, installerar och samverkar för din fastighets bästa. En kort presentation av respektive företag följer. Välkommen!

Ventilation från idé till service. Alla delar ingår eller var för sig. Helhetstänkande med projektledning, driftteknik och service, energioptimering och miljötänk. Climat80 driver utvecklingen för alla kunders fastigheter. Läs mer »

VS-entreprenad, -installation och -service för rätt ekonomi och miljöhänsyn. Effektiva värmelösningar, stambyten. Välkommen till sydsveriges rakaste rörentreprenör. Läs mer »

Ett av Lunds mest meriterade VS-företag med specialkompetens inom rostfria installationer. Genomför uppdrag inom industri- och byggsektorn för bl. a. Alfa Laval, Tetra Pak och Regionservice, PEAB, NCC, JM. Läs mer »

Eldig kyla eller svalkande värme med full kostnads- och miljöeffektivitet är Klimatkyls specialområden. Mångårig kompetens av entreprenader, installation och service från tung industri till enskild bostadsfastighet. Läs mer »

Värdeskapande fastighetsvård och drift för stora fastigheter eller enskild brf. All kunskap för ute- och innemiljö, fuktkompetens, service och drift. Snabb, effektiv och personlig service för alla fastighetsbehov. Läs mer »

  • Pause

Referenser

Brf Steglitsen

Brf Steglitsen ligger i Arlöv och omfattar 17 lägenheter och en gemensamhetslokal. Fastigheten... Läs mer